Le secret dans la littérature polonaise, cours de théâtre en polonais avec Mme Maja Saraczynska

En janvier 2022 les élèves de la section polonaise ont participé à un cours de théâtre en polonais, assuré par Madame Maja Saraczyńska, comédienne et metteur-en-scène.

L’objectif du stage a été de préparer les élèves à la participation au concours de récitation organisé par l’Ambassade de Pologne à Paris.

Le projet, intitulé « Le Secret dans la littérature polonaise », s’inscrit dans le cadre du 200ème anniversaire du Romantisme en Pologne.

W styczniu 2022 roku uczniowie sekcji polskiej mieli szansę uczestniczyć w warsztatach recytatorskich w języku polskim, prowadzonych przez Maję Saraczyńską – aktorkę, reżysera i pedagoga teatru. Zajęcia stanowiły część przygotowań do konkursu recytatorskiego « Tajemnica w literaturze polskiej » organizowanego przez Ambasadę RP w Paryżu. Wszystkie wydarzenia są częścią projektu obchodów dwusetnej rocznicy początku epoki Romantyzmu w Polsce.